Hírek

Sajtóközlemény (EFOP-1.5.2-16-2017-00031)

A Nagypáli Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című felhívásra. A megvalósítandó humán szolgáltatások konzorciumi együttműködésben valósulnak meg az alábbi településeken: Nagypáli, Kispáli, Lakhegy, Gősfa, Vasboldogasszony, Kisbucsa, Nemeshetés, Nagykapornak, valamint Misefa.

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00031 azonosítószámú projekt 2018.03.01 - 2020.03.01-ig valósul meg. A vissza nem térítendő támogatási összege 249,75 millió Ft.

 

A projekt kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

A projekt célja, hogy kiemelten támogassuk a fiatalokat, valamint a hátrányos helyzetű felnőtteket, a jövő generációit kimozdítsuk jelenlegi helyzetükből, képzések, egyéb támogatások megvalósításával. Olyan rendezvényeket, programokat is meg kívánunk valósítani, amely térségi szinten a helyi igényeket fokozottan figyelembe véve fókuszál a fejlesztésre, fejlődésre.

A vidék megtartó képességének erősítése érdekében közösségszervezőket, mentorokat alkalmazunk, akik munkájukkal támogatják a projektmegvalósítást. A mentorok egyéni fejlesztési tervek mentén külön foglalkoznak a hátrányos helyzetű személyekkel. Projektünkben a szülők támogatása is hangsúlyt kap, hogy ezzel biztosítva legyen a családi kohézió.

Kitűnő lehetőség és alap ez a pályázat arra, hogy végbemenjen a társadalmi felzárkóztatás, a területi különbségek csökkenése és hogy a minőségi humán közszolgáltatás, mindenki számára hozzáférhetővé váljon.

 

További információ kérhető:

Szalai Réka projektmenedzser

reka.szalai@gmail.com

+36(92) 564 040