Hírek

Projektmenedzsment elszámolása (Leader)

Tisztelt Nyertesek!

 

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a következő előírásra a projektmenedzsment vonatkozásában:

 

"Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2. pontjában foglalt előírásokat."

272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 5. számú melléklet 3.8.2.1 alapján:

 

"Közszféra szervezet kedvezményezettek - ide nem értve az egyházi jogi személyt - az Útmutató 3.8.1.5. pontja szerinti szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatják el."

 

Tisztelettel:

 

a GZMLE munkaszervezete