Hírek

LEADER TK 2 - Felhívás határidőkre

Felhívjuk a LEADER TK 2 nyertes pályázók szíves figyelmét a következőkre!

A  149/2011. (IX. 20.) számú MVH Közlemény (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről)

IX. Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések részében foglaltak szerint:

"A támogatási rendelet 3. § (8) bekezdése értelmében LEADER rendezvény, LEADER képzés, LEADER tanulmányok, LEADER térségen belüli együttműködés jogcímek esetében az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.
A VHR 24. § (1) bekezdés alapján a LEADER közösségi célú és LEADER vállalkozási alapú fejlesztés jogcím esetében az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak."

A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (röviden VHR) alapján /megj.: a törvény állapota 2013. január 23-ai/:

"24.§ (1) A VHR 33. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.
(2) Az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell az e rendelet 20. § (4) bekezdése szerint 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni."

RÖVIDEN: a RENDEZVÉNY és a KÉPZÉS jogcím esetén a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig kell kifizetési kérelmet benyújtani, míg a KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS és a VÁLLALKOZÁSI ALAPÚ FEJLESZTÉS jogcím esetén a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül kell kifizetési kérelmet benyújtani.

FONTOS: a támogatási határozat közlésének a támogatási határozat kézhezvételének napja számít, azaz amikor az ügyfél átvette a támogatási határozatot. Mivel a határozataink kb. 2012. június elején / közepén kerültek kiküldésre, ezért a 9 hónap 2013. március elejére / közepére esik.

Amennyiben nem biztosak benne, hogy mikor vették át pontosan a támogatási határozatot, keressenek minket az alábbi telefonszámokon és megnézzük:
Akkreditált iroda: 06-92-815-120
Molnár Katalin: 06-20-499-1388
Csáki Tímea: 06-20-499-1398

További fontos információ a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (röviden VHR) alapján /megj.: a törvény állapota 2013. január 23-ai/:

"35. § (9) A VHR 24. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén az MVH - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja - külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált támogatási kérelme elutasításra kerül."

RÖVIDEN: amennyiben egy nyertes pályázó nem tud / kíván élni az elnyert pályázati támogatással, akkor feltétlenül küldjön be visszavonó nyilatkozatot az MVH-hoz adott pályázat vonatkozásában a 9 hónapos határidőn belül.

FONTOS: Amennyiben a fenti határidőket figyelembe véve SEM kifizetési kérelem, SEM visszavonó nyilatkozat nem érkezik be az MVH-hoz, akkor lép életbe az említett szankció (azaz a támogatás visszavonása és a pályázásból történő kizárás).

Felhívjuk figyelmüket, hogy ügyeljenek a fent leírtakra és tartsák be az előírt határidőket!

További fontos információ, hogy megjelent a LEADER-hez kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos MVH Közlemény (19/2013. (I. 22.) MVH Közlemény), mely alapján a kifizetési kérelmeket elektronikus úton lehet benyújtani. Kérjük, erre is figyeljenek a határidők szem előtt tartásánál!

Tisztelettel: a GHLE munkaszervezete