Hírek

Határidők Mikro és Turisztika (2012) nyerteseknek

Felhívjuk a MIKRO és TURISZTIKA (2012-ben) nyertes pályázók szíves figyelmét a következőkre!

A) Mikrovállalkozások jogcím

A 71/2012 (V. 21.) számú MVH Közlemény (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről)

VII. Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések részben foglaltak alapján:

„Az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely a Vhr. 31. §-ban meghatározottak szerint nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. A közbeszerzési eljárás a Vhr. 33. § (4) bekezdésétől eltérően még közbeszerzési kötelezettség fennállása esetén sem hosszabbítja meg a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt.”

B) Turisztika jogcím

Az 52/2012 (VI. 8.) VM rendelet (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről) 9. § (14) bekezdés alapján:

„(14) A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel legalább 10%-os mértékben az ügyfél olyan kiadást is el kíván számolni, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.”

RÖVIDEN: a mikrovállalkozás jogcímben nyertes pályázóknak a támogatási határozat közlésétől számított 9, míg a turisztika jogcímben nyertes pályázóknak támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül kell kifizetési kérelmet benyújtani!!!

FONTOS: a támogatási határozat közlésének a támogatási határozat kézhezvételének napja számít, azaz amikor az ügyfél átvette a támogatási határozatot. Mivel a határozataink 2012. december közepén kerültek kiküldésre, ezért a 9 hónap 2013. szeptember közepén, míg a 6 hónap 2013. június közepén jár le.

Amennyiben nem biztosak benne, hogy mikor vették át pontosan a támogatási határozatot, keressenek minket az alábbi telefonszámokon és megnézzük:

Akkreditált iroda: 06-92-815-120

Molnár Katalin: 06-20-499-1388

Csáki Tímea: 06-20-499-1398

 

A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (röviden VHR) alapján /megj.: a törvény állapota 2013. január 23-ai/:

"24.§ (1) A VHR 33. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

(2) Az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell az e rendelet 20. § (4) bekezdése szerint 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni."

"35. § (9) A VHR 24. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén az MVH - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja - külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált támogatási kérelme elutasításra kerül."

RÖVIDEN: amennyiben egy nyertes pályázó nem tud / kíván élni az elnyert pályázati támogatással, akkor feltétlenül küldjön be visszavonó nyilatkozatot az MVH-hoz adott pályázat vonatkozásában a 9, illetve 6 hónapos határidőn belül.

FONTOS: Amennyiben a fenti határidőket figyelembe véve SEM kifizetési kérelem, SEM visszavonó nyilatkozat nem érkezik be az MVH-hoz, akkor lép életbe az említett szankció (azaz a támogatás visszavonása és a pályázásból történő kizárás).

Felhívjuk figyelmüket, hogy ügyeljenek a fent leírtakra és tartsák be az előírt határidőket!

 
További fontos információ, hogy megjelent a mikrovállalkozás, illetve a turisztika jogcím vonatkozásában is a kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos MVH Közlemény:

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: 25/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény

Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 27/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kifizetési kérelmeket elektronikus úton lehet benyújtani!!!

Kérjük, erre is figyeljenek a határidők szem előtt tartásánál!

 
Felhívjuk még a turisztika jogcím nyertes pályázóinak figyelmét a következőre:

A kifizetési kérelmeket a fent említett MVH Közlemény alapján 2013. február 1. és május 31. között lehet benyújtani. A következő benyújtási időszak várhatóan 2013. augusztus 1. és december 31. között lesz. A turisztika jogcím esetén 6 hónapos határidő áll rendelkezésre az első kifizetési kérelem benyújtására.

Bár a 6 hónap 2013. június közepén járna le, a VHR-ben foglaltak alapján 2013. május 31-ig, tehát a következő kifizetési kérelem benyújtási időszak utolsó napjáig kell az első kifizetési kérelmet benyújtani vagy a pályázatot visszavonó nyilatkozatot beküldeni az MVH-hoz, különben életbe lép a feljebb említett szankció a VHR alapján.

RÖVIDEN: hiába telik le a 6 hónapos benyújtási határidő június közepén, az első kifizetési kérelmet május végéig szükséges benyújtani az előírások betartása érdekében!!!

Tisztelettel: a GHLE munkaszervezete